Works best with JavaScript enabled!Works best in modern browsers!powered by h5ai
NameLast modifiedSize
file10.1. Wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta Brzeziny za 2022 rok.pdf2023-06-22 14:0460 KB
file10.2. Opinia RIO w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny o udzielenie absolutorium za 2022 rok.pdf2023-06-22 14:04199 KB
file10.4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Brzeziny za 2022 rok.pdf2023-06-22 14:0491 KB
file11.1. Zmiany WPF-u.pdf2023-06-22 14:04849 KB
file11.10. Plan pracy Komisji Finansowo-Budżetowej Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2023r..pdf2023-06-22 14:0435 KB
file11.11. Plan pracy Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2023r..pdf2023-06-22 14:0434 KB
file11.12. Plan pracy Komisji Spraw Społecznych Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2023r..pdf2023-06-22 14:0434 KB
file11.13. Plan pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2023r..pdf2023-06-22 14:0435 KB
file11.2. Zmiany w budżecie.pdf2023-06-22 14:04644 KB
file11.3. Przyjęcie przez Miasto Brzeziny w 2023 roku zadania prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Brzezińskiego.pdf2023-06-22 14:0482 KB
file11.4. Przyjęcie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej.pdf2023-06-22 14:04546 KB
file11.5. Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf2023-06-22 14:0489 KB
file11.6. Przystąpienie do porozumienia międzygminnego z Koluszkami.pdf2023-06-22 14:04308 KB
file11.7. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi.pdf2023-06-22 14:04284 KB
file11.8. Plan pracy Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2023r..pdf2023-06-22 14:0489 KB
file11.9. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Brzeziny na II półrocze 2023r..pdf2023-06-22 14:0435 KB
file8. Raport o stanie miasta w 2022 roku.pdf2023-06-22 14:04111469 KB
file8.2. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Brzeziny.pdf2023-06-22 14:0461 KB
file9.1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022.pdf2023-06-22 14:04124383 KB
file9.2. Informacja o stanie mienia komunalnego za 31-12-2022r..pdf2023-06-22 14:04724 KB
file9.3. Opinia RIO w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Brzeziny za 2022 rok.pdf2023-06-22 14:04183 KB
file9.4. Opinia Komisji Rewizyjnej dotycząca wykonania budżetu Miasta Brzeziny za 2022 rok.pdf2023-06-22 14:04313 KB
file9.6. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Brzeziny za 2022 rok.pdf2023-06-22 14:0433 KB
filePorządek obrad LXXX sesji Rady Miasta Brzeziny.pdf2023-06-22 14:0487 KB
fileTerminy posiedzeń komisji Rady Miasta w VI 2023r.pdf2023-06-22 14:04144 KB
fileZawiadomienie o zwołaniu LXXX sesji Rady Miasta Brzeziny.pdf2023-06-22 14:04318 KB